O nas

Problemy badawcze pracowników Zakładu  Socjologii Polityki i Gospodarki stanowią połączenie kilku obszarów analizy politologicznej, ekonomicznej  i  socjologicznej syntezy reguł rządzących transformacją ładu społecznego, inspirowanego dynamicznymi zmianami otoczenia oraz oceną wpływu środków masowego przekazu na owe zmiany.  Sfera publiczna jako debata na temat procesów ładotwórczych, wchodzi w interakcje z wszystkimi dyskursami w przestrzeni symbolicznej za pośrednictwem relacji komunikacyjnych. Obecnie bowiem publiczne agory przestają spełniać swoją podstawową rolę w rozstrzyganiu kwestii społecznych, ustępują miejsca nowoczesności, a w tym nowoczesnym formom komunikacji społecznej. To właśnie one łudzą nas niejednokrotnie selektywną wizją świata społecznego, tego globalnego i lokalnego jednocześnie. Dzięki wprowadzeniu do badań sfery polityki kontekstu globalnego otwierają się nie tylko nowe pola badawcze ale także pojawiają się nowe możliwości interpretacji klasycznych koncepcji z zakresu politologii. Takie podejście w warunkach globalizacji życia oraz działalno­ści społeczno-gospodarczej, pozwala na redefinicję koncepcji stabilnego rozwoju w kierunku cyklicznego odtwarzania się sprzeczności, co ma znaczenie nie tylko teoretyczne i me­todyczne, ale i praktyczne.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Janusz Golinowski prof. nadzw.

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 208

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Zakład Socjologii Polityki i Gospodarki,
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz,
tel. 52 32 59 230, fax. 52 32 59 246